Eettisyys iäkkäiden liikunnassa  

Iäkkäiden terveysliikuntaa ohjaavat eettiset periaatteet.
Eettisyys tarkoittaa sitä, että ihmisarvoa kunnioitetaan riippumatta sukupuolesta, iästä, uskonnosta, alkuperästä, mielipiteestä tai kyvyistä.

YK on hyväksynyt julkilausuman, jossa todetaan ikääntyneiden ja heidän asemaansa koskevat periaatteet. Seuraavien periaatteiden tulee toteutua myös iäkkäiden liikuntapalveluissa:

 • Riippumattomuus
 • Osallistuminen
 • Hoito
 • Itsensä toteuttaminen
 • Ihmisarvo

Iäkkäiden terveysliikuntapalveluissa eettisyyttä on erityisesti palvelun ja ohjauksen hyvä laatu.

Iäkkäille tarjottavien liikuntapalvelujen tulee edistää
 • hyvää oloa
 • Osallistuminen
 • omatoimisuutta
 • toimintakykyä
 • osallisuutta
 • itsenäisyyttä

Palvelujen järjestäjien asenne tulee olla tasa-arvoinen kaikkia kohtaan. Liikuntapalvelujen toteuttamisessa tulee varmistaa ikääntyneiden osallistumismahdollisuudet heidän omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaiseen liikuntaan. Ohjauksessa tulee noudattaa oikeudenmukaisuutta ja iäkkään kunnioitusta.

Iäkkäiden liikunnan ohjaajan tulee noudattaa salassapitovelvollisuutta iäkkään terveyttä ja toimintakykyä liittyviä tietoja kerätessään ja säilyttäessään.

 

Luettavaa aiheesta:

 • Sarvimäki A ja Karvinen E (2002). Ikääntyvien liikunta: Eettisesti, turvallisesti ja laadukkaasti. Liikunta ja Tiede 6/2002.

 • Sarvimäki A ja Karvinen E (2002). Laadukasta liikuntaa ikääntyneille. Yksilöllistä, turvallista ja vuorovaikutteista. Liikunta ja Tiede 6/2002.