Iäkkäiden liikunnan järjestäjät  

Iäkkäiden liikunta on luonteeltaan kaikkea sitä, mitä muunkin väestön. Pieni osa harrastaa kilpaurheilua, pääosa kuntoilua tai virkistyksellistä liikuntaa ja osa käyttää liikuntaa kuntoutuksena ja toimintakykyisyyden ylläpitäjänä. Tästä johtuen myös toiminnan järjestäjätahoja on lukuisia. Kunnan liikuntatoimi koordinoi paikallistason toimintaa. 

Iäkkäiden liikuntatoimintaa järjestävät
 • kunnan liikuntatoimi
 • eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistykset
 • urheilu- ja liikuntaseurat
 • työväen- ja kansalaisopistot
 • palvelukeskukset ja -talot
 • vanhainkodit
 • terveyskeskukset
 • kuntoutuslaitokset ja kylpylät
 • yksityiset liikuntayritykset ja hoitolaitokset
 • seurakunnat
 • SPR

Luettavaa aiheesta:

 • Huovinen P ja Kannas S (2008). Yhteistyöllä kattavat liikuntapalvelut. Teoksessa: Teoksessa: Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III. Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä, s. 90-95. Leinonen R, Havas E. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. Jyväskylä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES 2008.

 • Koivumäki K (2008). Iäkkäiden liikunnan edistäminen kunnissa. Teoksessa: Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III. Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä, s. 90-95. Leinonen R, Havas E. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. Jyväskylä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES 2008.

 • Miettinen M (2008). Valtakunnalliset linjaukset ja toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden terveysliikunnassa. Teoksessa: Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III. Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä, s. 90-95. Leinonen R, Havas E. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. Jyväskylä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES 2008.