Siirry sisältöön
Lisätietoa harjoittelusta

Lisätietoa harjoittelusta

Liikunta on tärkeää kaikenikäisille ihmisille, mutta ikäihmisille se on elintärkeää. Sopiva liikunta säilyttää kykyä toimia arjessa ja antaa mahdollisuuden elää itsenäistä elämää mahdollisimman pitkään. Liikunta vaikuttaa positiivisesti myös mielialaan, muistiin ja jaksamiseen sekä tuo sosiaalisia kontakteja.

Iäkkäiden liikkumiskyvyn ongelmien takana ovat usein jalkojen lihasvoiman ja tasapainon heikkous. Hyvä jalkojen voima lisää liikkumisvarmuutta sekä helpottaa mm. tuolista nousemista ja portaissa kävelyä. Tasapainon ja ketteryyden harjoittaminen ehkäisee kaatumistapaturmia ja rohkaisee lähtemään liikkeelle.

Iäkkäiden liikkumiskyvyn ongelmista vain 1/3 johtuu vanhenemisesta ja 2/3 harjoituksen puutteesta. Kannattaa siis lähteä liikkeelle, harjoittelun aloittamiselle ei ole yläikärajaa!

Iäkkäiden laadukas terveysliikunta

  • on monipuolista ja turvallista
  • kehittää hyvin toimintakykyä
  • kannustaa itsenäisyyteen ja oma-aloitteisuuteen
  • ylläpitää rohkeutta
  • tuottaa hyvää mieltä

Toimintakykyä lisäävä liikunta on myös

  • usein, vähintään kaksi kertaa viikossa toistuvaa
  • säännöllisesti jatkuvaa
  • rasittavuudeltaan sopivaa ja määrältään riittävää

Tarkempaa tietoa ikäihmisten liikunnasta ja sen ohjaamisesta http://www.voimaavanhuuteen.fi/liikuntaharjoittelu.

Muista myös terveellinen ruokavalio

Liikunnan lisäksi keho tarvitsee terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Lisätietoa löydät https://www.voimaaruuasta.fi/