Siirry sisältöön
Liikunnan hyödyt terveydelle ja hyvinvoinnille

Liikunnan hyödyt terveydelle ja hyvinvoinnille

Oikean tyyppinen ja säännöllinen liikunta on tutkitusti tehokas keino ylläpitää fyysistä kuntoa ja liikkumiskykyä. Hyvä fyysinen kunto auttaa selviytymään itsenäisesti arjessa ja helpottaa sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä. Kaikki arjessa tapahtuva liikkuminen on hyväksi ja vähäinenkin määrä on parempi kuin ei lainkaan, koska pienetkin liikkumisesta saadut hyödyt voivat olla ratkaisevia elämänlaadun kannalta.

”Arkiliikuntaa saan pihalla haravoimalla, kukkapenkkien kunnostamisella ja kasvimaan laitolla. Talvella on lumityöt ja puiden kanto pannuhuoneeseen. Imuroinnit ynnä muut vaatehuoltoon liittyvät viikoittain. Parvekkeelta vuodevaatteiden puistelu on hyvää jumppaa käsille.”
Paula 69 vuotta

  • Liikunnan avulla voidaan vaikuttaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoon, lisätä lihasvoimaa ja parantaa kehon liikkuvuutta ja tasapainoa, jotka kaikki ovat hyvin merkityksellisiä ikääntyessä.
  • Liikuntaharjoittelun vaikutuksesta veren kolesteroliarvot, verensokeri ja verenpaine voivat muuttua paremmiksi.
  • Liikunnan on todettu vähentävän riskiä sairastua moniin sairauksiin, muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin (ts. sydän- ja aivoinfarktin riski pienenee), muistisairauksiin, osteoporoosiin, tiettyihin syöpiin ja tyypin 2 diabetekseen.
  • Liikunnan harrastamisen myötä uuden oppiminen helpottuu, mieliala kohenee ja unenlaatu paranee. Liikunnan mahdollisesta roolista uniapnean oireiden lievittäjänä on saatu rohkaisevia tutkimustuloksia.


Myönteisiä vaikutuksia voidaan saavuttaa, vaikka liikunta tai sen lisääminen aloitettaisiin vanhemmalla iällä.
Vaikutukset kuitenkin häviävät, jos liikuntaa harrastetaan hyvin satunnaisesti tai ’kuuriluontoisesti’ ja siksi sitä tulisi harrastaa säännöllisesti.

 

”Ikä ei ole este aloittaa uusi harrastus. Kuntosalilla kävin ensimmäisen kerran puolitoista vuotta sitten. Kuvittelin, että pitää olla vahva, jotta kuntosalille voi mennä. Ystäväni sanoi, että se on todella kivaa, ja että siinä kehittyy voimat. Toisen kannustus auttoi! Kerran sitten läksin ohjattuun ryhmään mukaan, ja siitä se alkoi.”
– Rauni 69 vuotta

Lähteet:

Käypä hoito. Liikunta. Liikunta (kaypahoito.fi)

Sairastatko tietämättäsi uniapneaa? (obstruktiivinen uniapnea) – Terveyskirjasto

Vuori, I. 2014. Ikääntyneet ja vanhukset. Teoksessa Fogelholm, M., Vasankari,T., Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta.4.painos. Helsinki: Duodecim oy kustannus.

World Health Organization. 2020. Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. Geneva.
WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour